Īsi par iedvešanas mākslu

Ar iedvešanas kā komunikācijas instrumenta palīdzību iespējams sekmīgi nodotSchicklgruber indivīdam tādu informāciju, kura sevī ietver vajadzīgās idejas un darbības stimulus. Iedvešana paredz šo ideju pieņemšanu bez jebkādas loģiskas vai kritiskas izvērtēšanas no saņēmēja puses. Vienkāršāk izsakoties – tas nozīmē iedot sarunas biedram sazāļotu ābolu. Nerakstu „saindētu”, jo dažkārt iedvešanai var būt arī pozitīvi mērķi.

IEDVEŠANAS METODES PAMATĀ IZMANTO, LAI:Foto: Franco Origlia

 • panāktu sev vēlamo indivīda/grupas darbību/uzvedību
 • pēc iespējas ātrāk izplatītu vajadzīgo informāciju un baumas
 • bloķētu nevēlamu uzvedību vai domāšanas virzienu

IEDVEŠANAI LABI PAKĻAUJAS CILVĒKI, KURI:

 • ir vājas personības (kautrīgi, bailīgi, nedroši)
 • bez kritikas pieņem apkārtējos un apkārt notiekošo (visam uzticas, labsirdīgi)
 • sliecas būt atkarīgi no citiem, meklē sev saimnieku, ļoti labprāt nesavtīgi visur izpalīdz

GRŪTĀK IET AR CILVĒKIEM, KURI:

 • ir enerģijas un iniciatīvas pilni, tendēti uz aktīvu darbošanos
 • ir spēcīgas personības (arī patmīlīgi, augstprātīgi, iedomīgi)
 • nemitīgi salīdzina sevi ar citiem (arī noslēgti, īgni)
 • ļoti spilgti izrāda savas emocijas (ekscentriski un atklāti)
 • nav atkarīgi no citiem, drīzāk vienmēr kāds ir atkarīgs no viņiem

PAR IEDVEŠANAS PIELIETOŠANU LIECINA:

 • paziņojumi un pieprasījumi tiek izteikti ļoti kategoriskā formā
 • visu stāstu (šķietami) caurvij stingra loģika, kas samaisīta ar ļoti spilgtām emocijām no iedvesēja puses
 • „iebarojamās” informācijas sistemātiska atkārtošana
 • ziņojums šokē un šķietami pārsteidz pilnīgi negaidīti
 • psiholoģiska spriedzes sajūta (piem., naids, ekstāze, bailes)
 • spēcīga psihofiziska iztukšotības sajūta
 • iekšēja atkarības sajūta

IEDVEŠANAS SEKMĪGAS NORISES ŠĶĒRŠĻI:

 • kritiski-loģiska domāšana – tiek noliegts viss, kas nepakļaujas loģiskam pamatojumam
 • intuitīvi-afektīvā barjera – tiek noliegts viss, kas zemapziņas līmenī neievieš uzticību un pārliecību
 • ētiskie aspekti – netiek pieņemts nekas, kas ir pretrunā ar personības ētiskajiem principiem

N.B. Šo barjeru sekmīga pārvarēšana ir atkarīga no spējas tās laicīgi pamanīt, pārzināt to darbības principus un spēt tiem pielāgoties.

PIELĀGOŠANĀS

 • Runājot ar indivīdiem, kuriem nav tas augstākais IQ, vēlamo informāciju vieglāk būs iedvest, ja pasniegšanas procesā tiks iemaisītas spēcīgas negatīvās emocijas. Savukārt, ja sarunas biedrs ir intelektuālis, tad piemērotākas ir pozitīvās emocijas.
 • Gadījumā, ja cilvēks jeb iedvešamais objekts ir nomākts vai nav pārliecināts par sevi, tad iedvešanai jāizmanto emocionāls un pavēlniecisks tonis ar izteiksmīgu mīmiku un žestiem, ik pa brīdim sarunā iekļaujot un atkārtojot īsas un asas atslēgas frāzes.
 • Ja indivīds ir uzbudināts un satraucies, tad tieši pretēji – jāizmanto nomierinošs tonis, ik pa brīdim sarunā iekļaujot un atkārtojot garas, mierīgas un gandrīz iemidzinošas atslēgas frāzes.
 • Ja klausītājs ir cilvēks, kurš par katru cenu cenšas izskatīties labi citu acīs, ir svarīgi viņu palielīt un uzslavēt tieši par tām lietām, kuras viņam ir svarīgas (tās pirms tam būtu jāzina), paralēli, protams, „iepilinot” vajadzīgo informāciju.

N.B. Informācijas iedvesēji tāpat rūpējas, lai klausītājs nekļūtu tramīgs, tas liecina par zemapziņas signāliem, ka kaut kas nav kārtībā.
Tā kā viens no galvenajiem efektīvas iedvešanas mērķiem ir indivīda ietekmēšana zemapziņas līmenī, tad svarīgi ir mēģināt iedarbināt indivīda fantāziju, tādējādi nojaucot aizsargbarjeru starp apziņu un zemapziņu. (tblnnk klips ar govi, šleseru). Indivīds pēc šo „slūžu” atvēršanas kļūst uzņēmīgāks pret jebkuru informāciju.

NOBEIGUMS

Ir vairākas ļoti konkrētas iedvešanas tehnikas, kas ir atrodamas NLP tehniku aprakstos. Viens no izmantotākajiem un spēcīgākajiem iedvešanas paņēmieniem ir baumu izplatīšana, kam būtu veltāma atsevišķa uzmanība.

Šīs informācijas apgūšanai vienmēr ir divas puses. Ja šos smalkumus labi pārzina, tad pastāv iespēja, ka tas tiek izmantots ne pārāk cēliem mērķiem, bet no otras puses – ja pārzina tehnikas un spēj laicīgi tās atpazīt, var sekmīgi izvairīties no nevēlamas smadzeņu piesārņošanas.

Kā labi piemēri, kur pavērot iedvešanu darbībā, ir reliģija, politika un arī sports.

Punkta vietā – uzdodiet sev jautājumu par ko un kādēļ balsosiet gaidāmajās vēlēšanās. Un ja nav slinkums – drusku kritiski izvērtējiet pamatojumu.

Piemērs no politikas

Piemērs no reliģijas

Piemērs no sporta

____________________

Vēl no mindfcuk sērijas: “Īsā melu ābece”

Advertisements

, , , , , , , , , , , , ,

 1. Kā nekļūt par baumu upuri « gk pieraksti

Atstāj komentāru

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: